Thiệp cưới Plastic

  • Mã sản phẩm:DQ-2023 - Plastic
  • Chủ đề:Thiệp cưới Đức Quyền đợt 20-tháng 5 năm 2019
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư chính xấp 100, Lót báo xấp 100, Lót mời xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá phôi Thiệp cưới đợt 20
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần : 

   => Bao thư chính  (  dán sẵn ) khỗ  19*13 cm 

   =>Tờ lót báo bằng plastic  khỗ 11.4*17.4 cm 

  =>Tờ lót mời khỗ 11.4*17.4

* Tờ lót Plastic đã có ép kim hoa văn viền. Quý khách về in thêm nội dung. Hoặc nếu muốn ép kim nội dung thiệp báo lên tấm plastic như mẫu thì cộng tiền ép 600đ/tấm và phí làm khuôn là 300.000đ.
* Khách hàng cũng có thể ứng dụng chất liệu này với họa tiết và mẫu bất kỳ khác. Giá không đổi.