Thiệp Cưới lazer vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-2036 -Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp cưới Đức Quyền đợt 20-tháng 5 năm 2019
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Lót báo xấp 100, lót mời xấp 100 , thiệp chính xấp 100, giấy quấn xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Thiệp cưới đợt 20
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 5 phần : 

   =>Bao thư chính ( dán sẵn  ) khổ thành phẩm : 15*15 cm 

=> Tờ lót báo khổ : 13.9*14.2 cm

=>Tờ lót mời khổ : 12*12.2 cm 

=>Thiệp chính cắt lazer khỗ  : 14.2*31 cm 

=>giấy quấn khổ : 3.8*30.8 cm