Thiệp Cưới lazer vuông

  • Mã sản phẩm:DQ-2035 -Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp cưới Đức Quyền đợt 20-tháng 5 năm 2019
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Lót xấp 100, thiệp chính xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Thiệp cưới đợt 20
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần : 

   =>Bao thư chính ( dán sẵn  ) khỗ thành phẩm : 15*15 cm 

=> Lót đôi in 2 mặt khỗ gấp lại 13.9*14 cm 

=>Thiệp chính cắt lazer khỗ gấp lại : 14.2*14.2 cm