Thiệp Cưới Kiểu Túi Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-2025 -Kraft
  • Chủ đề:Thiệp cưới Đức Quyền đợt 20-tháng 5 năm 2019
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư nhỏ xấp 100, Lót báo xấp 100, giấy quấn xấp 100, thiệp chính xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Thiệp cưới đợt 20
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 4 phần : 

   => Thiệp chính dán túi sẵn khỗ : 12.5*18.2     

  => giấy quấn  khỗ 27*5.5 cm 

 =>Tờ lót báo khỗ 11.7*17.6 cm 

 =>Bao thư mời ( dán sẵn )