Thiệp cưới cắt lazer lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-2009- Xanh dương
  • Chủ đề:Thiệp cưới Đức Quyền đợt 20-tháng 5 năm 2019
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư chính xấp 100, lót đôi xấp 100, thiệp chính xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Thiệp cưới đợt 20
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư nắp chữ V  dán sẵn  khổ thành phẩm 20.5*10.5 cm.

   => Lót đôi:  in một mặt   khổ gấp lại: 9.8*19.3 cm.

   => Thiệp chính cắt lazer