Thiệp cưới 3D Lớn

  • Mã sản phẩm:DQ-2019-Đỏ nhung
  • Chủ đề:Thiệp cưới Đức Quyền đợt 20-tháng 5 năm 2019
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư chính xấp 100, lót đơn 2 tờ xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Thiệp cưới đợt 20
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần:

   => Bao thư chính (  dán sẵn ) khỗ thành phẩm 12.5*18.5 cm

   => Lót đơn 2 tờ  giống nhau  ép 3D   khổ 11.4*17.4 cm