DQ-2246 Offset

DQ-2246 Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2246 Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư dạng gói, Giấy Fo trắng 210gsm (T-247) in offset 2 mặt (chưa gấp) khổ thành phẩm 15x15 cm

Lót báo, Giấy Fo trắng 210gsm (T-247) in 2 mặt ,khổ thành phẩm 14.5x14.5 cm

Lót mời, Giấy Fo trắng 210gsm (T-247), in 2 mặt khổ thành phẩm 13.5x13.5 cm