DQ-2152 mã A

DQ-2152 mã A

  • Mã sản phẩm:DQ-2152 mã A
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư dạng túi dán sẵn, khổ thành phẩm 10.5x16 cm, Giấy Fo trắng 180gsm (T-295) ,In offset 2 mặt + ép 3D +dán 

Tờ lót, Giấy Fo trắng 180gsm (T-295) in offset 2 mặt, khổ 9.4x15cm