DQ-2245 Offset

DQ-2245 Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2245 Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư Giấy Fo trắng 150gsm (T-248), offset in 2 mặt  (dán sẵn ), BT khuôn mã E, khổ thành phẩm 15x15 cm

Lót đôi, Giấy Fo trắng 210gsm (T-247)in offset 2 mặt, cấn sống, khổ thành phẩm 28x14cm