DQ-2244 Vàng lợt nhũ.

DQ-2244 Vàng lợt nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2244 Vàng lợt nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Thiệp túi cắt laser xấp 50, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư chính dán sẵn, Giấy vàng lợt  nhũ 200gsm (N-019), ép 3D, khổ thành phẩm 15x15 cm

Thiệp chính dạng túi dán sẵn, Giấy vàng lợt nhũ 200gsm(N-019),ép 3D+cắt laser, khổ thành phẩm 14.2x14.2cm

Bộ lót 2 tờ giống nhau, Giấy kem gân HQ 230gsm (HQ-112), ép kim lún nhũ vàng ,khổ thành phẩm 13.6x13.8 cm