DQ-2243 Vàng nhũ.

DQ-2243 Vàng nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2243 Vàng nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Thiệp túi cắt laser xấp 50, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư vuông dán sẵn, Giấy vàng nhũ KMA 170gsm(N-281), ép 3D, khổ 15x15 xm

Thiệp chính ,Giấy vàng nhũ KMA 240gsm (N-283),cắt laser, túi dán sẵn, khổ thành phẩm 14.2x14.2cm

Lót đơn,Giấy Fo trắng 210gsm (T-247), 2 tờ giống nhau ,in 2 mặt ,khổ thành phẩm 13.8x14.1 cm