DQ-2242 Đỏ nhung.

DQ-2242 Đỏ nhung.

  • Mã sản phẩm:DQ-2242 Đỏ nhung.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư vuông dán sẵn,Giấy đỏ nhung 170gsm(1 mặt)(N-213),inlún + ép 3D nhũ vàng, khổ thành phẩm 15x15 cm

Lót đơn,Giấy Fo trắng 210gsm (T-247),  2 tờ giống nhau, in 2 mặt, khổ thành phẩm 14x14 cm