DQ-2242 Bạc nhũ .

DQ-2242 Bạc nhũ .

  • Mã sản phẩm:DQ-2242 Bạc nhũ .
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư vuông dán sẵn, Giấy bạc nhũ KMA 170 (N-273),inlún + ép 3D nhũ vàng, khổ thành phẩm 15x15 cm

Lót đơn, Giấy Fo trắng 210gsm (T-247),  2 tờ giống nhau, in 2 mặt, khổ thành phẩm 14x14 cm