DQ-2230 Offset

DQ-2230 Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2230 Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang L7, Giấy Fo trắng 150gsm (T-248),in offset 2 mặt (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm.

Lót Giấy Fo trắng 210gsm (T-247), 2 tờ giống nhau, in 2 mặt, khổ thành phẩm 12.3x16.8 cm