DQ-2227 Offset

DQ-2227 Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2227 Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang khuôn L7, Giấy Fo trắng 150gsm (T-248), in offset 2 mặt (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm

Lót mời, Giấy Fo trắng 210gsm (T-247)  in 2 mặt  ,khổ  thành phẩm12.3x16.8 cm

Lót báo Plastic 0.3mm(PL-422), (chưa in ,không có cả chùm bông), khổ thành phẩm 12.3x16.8cm ( công in nội dung plastic tính riêng 500đ/tờ)