DQ-2226 Nâu đậm nhũ.

DQ-2226 Nâu đậm nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2226 Nâu đậm nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư chữ V ,Giấy nâu đậm nhũ170gsm (N-288),in lún (dán sẵn ) khổ thành phẩm 19x13.8 cm

Thiệp chính dạng túi, Giấy nâu đậm nhũ KMA 240gsm (N-290), cắt laser -dán sẵn túi, khổ thành phẩm 13x18 cm

Lót báo,Giấy nhuộm-kem đậm 230gsm(GNH-412), in lún ,khổ 12x17 cm

Lót mời ,Giấy nhuộm-kem đậm 230gsm(GNH-412)in lún khổ 11.5x17cm