DQ-2226 Dương đậm nhũ.

DQ-2226 Dương đậm nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2226 Dương đậm nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư chữ V ,Giấy dương đậm nhũ 170gsm (N-284),in lún (dán sẵn ) khổ thành phẩm 19x13.8 cm

Thiệp chính dạng túi ,Giấy dương đậm nhũ KMA 240 gsm (N-286)cắt laser-dán sẵn túi,khổ thành phẩm 13x18 cm


Lót báo,Giấy nhuộm-kem đậm 230gsm(GNH-412), in lún ,khổ 12x17 cm

Lót mời ,Giấy nhuộm-kem đậm 230gsm(GNH-412)in lún khổ 11.5x17cm