DQ-2225 Kem đậm nhũ .

DQ-2225 Kem đậm nhũ .

  • Mã sản phẩm:DQ-2225 Kem đậm nhũ .
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang L7 ,Giấy kem đậm nhũ KMA 170gsm (N-277),in + ép 3D (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm

Thiệp chính,Giấy kem đậm nhũ KMA 240gsm(N-279),ép 3D+ cắt laser ,  khổ thành phẩm 24.6x16.8 cm

Lót đôi ,Giấy kem trơn HQ-130gsm(T-168) , cấn sống, khổ thành phẩm :24.2x16.5 cm