DQ-2225 Đỏ nhung.

DQ-2225 Đỏ nhung.

  • Mã sản phẩm:DQ-2225 Đỏ nhung.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang L7,Giấy đỏ nhung 170gsm(N-215),in+ép kim 3D (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm

Thiệp chính Giấy đỏ nhung 240gsm (N-211),ép 3D+ cắt laser, khổ thành phẩm 24.6x16.8 cm

Lót đôi ,Giấy kem trơn HQ-130gsm(T-168) cấn sống, khổ thành phẩm :24.2x16.5 cm