DQ-2224 Vàng nhũ.

DQ-2224 Vàng nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2224 Vàng nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang dạng nắp xệ ,Giấy vàng nhũ KMA 170gsm(N-218),ép 3D (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm

Lót đơn ,Giấy kem gân HQ 230gsm (HQ-112)2 tờ rời giống nhau, in lún mực vàng khổ 12.3x 16.8 cm