DQ-2224 Nâu nhũ.

DQ-2224 Nâu nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2224 Nâu nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang dạng nắp xệ, Giấy nâu nhũ 200gsm (N-021) ,ép 3D (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm

Lót đơn,Giấy kem gân HQ 230gsm (HQ-112) 2 tờ rời giống nhau, in lún mực vàng khổ thành phẩm12.3x 16.8 cm