DQ-2223 Kem gân HQ.

DQ-2223 Kem gân HQ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2223 Kem gân HQ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang dạng nắp xệ ,Giấy kem gân HQ 190gsm (HQ-090),ép 3D (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm

Lót đơn,Giấy kem gân HQ 230gsm (HQ-112) 2 tờ rời giống nhau, in lún mực vàng khổ thành phẩm 12.3x 16.8 cm