DQ-2223 Đỏ nhung.

DQ-2223 Đỏ nhung.

  • Mã sản phẩm:DQ-2223 Đỏ nhung.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang dạng nắp xệ ,Giấy đỏ nhung 170gsm(N-215),ép 3D (dán sẵn ) khổ thành phẩm  17.5x13 cm

Lót đơn ,Giấy đỏ nhung 240gsm (N-211)2 tờ rời giống nhau, in lún mực vàng khổ thành phẩm 12.3x 16.8 cm