DQ-2222 Hồng.

DQ-2222 Hồng.

  • Mã sản phẩm:DQ-2222 Hồng.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang L7 ,Giấy Fo trắng 150gsm (T-248),in 2 mặt +ép 3D , (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm

Bột lót ,Giấy Fo trắng 210gsm (T-247) ,gồm 2 tờ lót báo+mời giống nhau, in 2 mặt ,khổ thành phẩm 12.3x16.8 cm