DQ-2221 Vàng lợt.

DQ-2221 Vàng lợt.

  • Mã sản phẩm:DQ-2221 Vàng lợt.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư ngang ,Giấy Fo trắng 150gsm (T-248) ,in 2 mặt +ép 3D vàng lợt (dán sẵn ) khổ thành phẩm 17.5x13 cm

Lót đôi ,Giấy Fo trắng 210gsm (T-247),in 2 mặt +ép kim (vàng ), cấn, khổ thành phẩm 24.6x16.8 cm.