DQ-2216 Offset

DQ-2216 Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2216 Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư Giấy Fo trắng 150gsm (T-248),in 2 mặt +gân cát ,(dán sẵn ) khổ  thành phẩm 13x17.5 cm

Tờ lót báo,Giấy Fo trắng 210gsm (T-247), in 2 mặt +bo góc ,khổ thành phẩm 12.3x16.8 cm

Tờ lót mời, Giấy Fo trắng 210gsm (T-247), in 2 mặt +bo góc ,khổ thành phẩm 11.3x15.8 cm