DQ-2214 Offset

DQ-2214 Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2214 Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư Giấy Fo trắng 150gsm (T-248),in 2 mặt +cán gân+ép 3D  (dán sẵn ) khổ  thành phẩm 13x17.5 cm

Bột lót ,Giấy Fo trắng 210gsm (T-247),gồm 2 tờ lót báo+mời giống nhau ,in 2 mặt ,khổ :12.3x16.8 cm