DQ-2213 Offset

DQ-2213 Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2213 Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư Giấy Fo trắng 150gsm (T-248), in 2 mặt +cán gân+ép 3D ,(dán sẵn ) khổ  thành phẩm 13x17.5 cm

Lót đôi,Giấy Fo trắng 210gsm (T-247) in  2 mặt ,cấn, khổ thành phẩm 24.6x16.8cm