DQ-2212 vàng lợt nhũ.

DQ-2212 vàng lợt nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2212 vàng lợt nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư dạng túi, Giấy vàng nhũ KMA 170gsm (N-281) (dán sẵn ), ép kim+ép 3D, khổ thành phẩm 13x17.5 cm

Bộ lót, Giấy nhuộm - kem đậm 230g(GNH-412), gồm 2 tờ lót báo+mời giống nhau, ép 3D nhũ vàng, khổ :12.3x16.8cm