DQ-2204 Offset

DQ-2204 Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2204 Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư dạng túi ,Giấy Fo trắng 150gsm (T-248) in offset 1 mặt (chưa dán ) (khuôn bao thư mã H, khổ thành phẩm 224x99mm)

Lót đôi ,Giấy Fo trắng 210gsm (T-247) in offset 2 mặt khổ 18(9+9)x21cm