DQ-2202 Dương đậm nhũ.

DQ-2202 Dương đậm nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2202 Dương đậm nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư Giấy dương đậm nhũ KMA 170gsm(N-284) (chưa dán ), (khuôn bao thư mã H, khổ thành phẩm 224x99mm)

Lót đôi, Giấy dương đậm  nhũ 1 mặt KMA 210g(N-285) ,in + ép kim, khổ thành phẩm 18(9+9)x21 cm.