DQ-2202 đỏ nhung.

DQ-2202 đỏ nhung.

  • Mã sản phẩm:DQ-2202 đỏ nhung.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư Giấy đỏ nhung 220gsm (N-212)(chưa dán ) , ép 3D, (khuôn bao thư mã H, khổ thành phẩm 224x99mm)

Lót đôi Giấy đỏ nhung 1 mặt 210gsm (N-292) ép kim 3D, khổ thành phẩm 18(9+9)x21 cm.