DQ-2201 vàng nhũ.

DQ-2201 vàng nhũ.

  • Mã sản phẩm:DQ-2201 vàng nhũ.
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư Giấy VÀNG NHŨ KMA 170gsm (N-281) ,  In + ép 3D, Khuôn bao thư mã H, khổ thành phẩm 224x99mm, chưa dán.

Lót đôi, Giấy VÀNG NHŨ 1M KMA 210gsm (N-282), in + ép kim, khổ thành phẩm 18(9+9)x21 cm.