DQ-2201 đỏ nhung.

DQ-2201 đỏ nhung.

  • Mã sản phẩm:DQ-2201 đỏ nhung
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100,lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Bao thư Giấy ĐỎ NHUNG 220gsm (N-212),  In + ép 3D, Khuôn bao thư mã H, khổ thành phẩm 224x99mm, chưa dán.

Lót đôi,  Giấy ĐỎ NHUNG 1M- 210gsm (N-292), in + ép kim, khổ thành phẩm 18(9+9)x21 cm.