Cuốn mẫu đợt 22

  • Mã sản phẩm:Cuốn mẫu đợt 22
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 22
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Cuốn gồm 48 bộ thiệp cưới và 10 bộ thiệp mời sinh nhật đóng vào cuốn album)
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 22.
Thông tin chi tiết

Cuốn mẫu phôi thiệp cưới đợt 22
(gồm 48 bộ thiệp cưới và 10 bộ thiệp mời sinh nhật đóng vào cuốn album)

(album màu đen 24 lá, tặng kèm link tải file dữ liệu)