DQ-24A40 Ánh Kim Thơm

DQ-24A40 Ánh Kim Thơm

  • Mã sản phẩm:DQ-24A40 Ánh Kim Thơm
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 24A
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 24A
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư ( dán sẵn ):

* Giấy Trắng Ánh kim Thơm 1M 170gsm, In 2 mặt 
* Bế khuôn Khổ TP 17.8x12.8cm + Dán bao

2, Lót đôi (1 tờ gập 2):

* Giấy Trắng Ánh kim Thơm 1M 210gsm
* In 2 mặt , bế khổ TP 23.6(11.8+11.8)x16.8 cm.