Thiệp Mời Túi Lót Đơn (xấp 4)

  • Mã sản phẩm:Thiệp Mời Túi Lót Đơn (xấp 4)-DQ-2051-K
  • Chủ đề:Thiệp Mời
  • Kích thước:10.5x16cm
  • Quy cách đóng gói:Mỗi xấp 4 bộ thiệp giống nhau
  • Giá bán:4.200đ/xấp 4 cái. Giá lẻ 8.000đ/xấp 4 cái
Thông tin chi tiết

Mỗi xấp 4 bộ thiệp giống nhau.

Loại thiệp đã in nội dung mời, khách hàng chỉ điền thêm thông tin tên-ngày giờ...đãi tiệc.

Mỗi bộ thiệp gồm 2 phần:

   => Bao thư (dán sẵn), In offset 1 mặt , khổ thành phẩm 10,5x16cm.

   => Tờ lót in offset 2 mặt, khổ  9.4 x 15 cm.