Thiệp mời Pop-up dài

Thiệp mời Pop-up dài

  • Mã sản phẩm:MPU-25-Xanh lá
  • Chủ đề:Thiệp mời Sinh Nhật Pop-up (phôi thiệp)
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá -MOI SN-TAN GIA-MUNG THO-CAM ON
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 3 phần: Bao thư(dán sẵn), Thiệp chính và tờ lót đôi dầy có pop up.