Thiệp mời dài đứng

Thiệp mời dài đứng

  • Mã sản phẩm:M3D-03-Trắng camay
  • Chủ đề:Thiệp mời Sinh Nhật 3D (phôi thiệp)
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:
  • Giá bán:Xem bảng giá -MOI SN-TAN GIA-MUNG THO-CAM ON
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần: Bao thư chính(dán sẵn) và tờ lót.