Phôi thiệp mời SN - 3 lá

Phôi thiệp mời SN - 3 lá

  • Mã sản phẩm:Thiệp mời 3 lá : IM 1801-G
  • Chủ đề:Thiệp cưới Đức Quyền đợt 20-tháng 5 năm 2019
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, phôi xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá phôi Thiệp cưới đợt 20
Thông tin chi tiết

Bộ phôi thiệp chưa in gồm 2 phần :

=>Bao thư chính ( dán sẳn ) khổ thành phẩm : 14*9.5 cm 

=> Thiệp dạng xếp 3 ( chưa in nội dung ) khổ  gấp lại : 8.8*13 cm 

 

Sản phẩm cùng loại