icon_vector.pngPhôi Thiệp cưới đot 19-Ngưng SX- Bán giảm giá