DQ-2350-Hồng Nhạt Camay

  • Mã sản phẩm:DQ-2350-Hồng Nhạt Camay
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (dán sẵn):
  * Giấy HỒNG NHẠT CAMAY 180gsm (CM-488)
  * IN + ép nổi  không nhũ + ép 3D nhũ đồng 15 mới
  * Bế khuôn Khổ TP 15x15cm, Dán bao thư
2, Lót đôi (1 tờ gập 2): 
  *Giấy HỒNG NHẠT CAMAY 240gsm (CM-487)
  * In + Ép kim đồng 15 mới, khổ TP 28(14+14)x14 cm.