DQ-2344- Offset

  • Mã sản phẩm:DQ-2344- Offset
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Thiệp túi xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
 Thiệp Túi ( chưa dán):
  *Giấy FO TRẮNG 180gsm (T-295)
  * IN 2 mặt, bế khuôn thiệp túi TP 12.5x19cm