DQ-2325-Xanh Rêu Nhũ

  • Mã sản phẩm: DQ-2325-Xanh Rêu Nhũ
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100,lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (dán sẵn):
  * Giấy XANH RÊU NHŨ 200gsm (N-108)
  * In lún mực xanh rêu + ép 3D nhũ bạc
  * bế BT khổ TP 19x14cm + Dán
2, Bộ lót ( 2 tờ rời): 
  * Giấy KEM TRƠN HQ 240gsm (T-467) 
  * In lún mực xanh rêu, khổ 12.5x17cm ( 2 tờ)