DQ-2325-Kem Đậm Nhũ

  • Mã sản phẩm:DQ-2325-Kem Đậm Nhũ
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100,lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (dán sẵn):
  * Giấy KEM ĐẬM NHŨ KMA 170gsm (N-277)
  * In lún mực nhũ vàng + ép 3D nhũ vàng
  * bế BT khổ TP 19x14cm + Dán
2, Bộ lót ( 2 tờ rời): 
  * Giấy KEM TRƠN HQ 240gsm (T-467) 
  * In lún mực nhũ vàng, khổ 12.5x17cm ( 2 tờ)