DQ-2322-Kem Nhũ

  • Mã sản phẩm:DQ-2322-Kem Nhũ
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư mời xấp 100, Thiệp chính xấp 20, Giấy quấn xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1,Thiệp chính (gấp+dán sẵn):
  * Giấy KEM NHŨ KMA 240gsm (N-252)
  * Bế nổi không nhũ 2 khuôn + Bế 2 khuôn + bồi carton 1200g.
  * Gấp sẵn, khổ TP 13x18cm,Cán gân nhật
2,Bao thư mời (dán sẵn):
  * Giấy KEM NHŨ KMA 170gsm (N-253)
  * In lún mực nhũ vàng
  * Bế khuôn khổ TP 10x13.5cm.Cán gân nhật
3,Giấy quấn :
  * Giấy KEM NHŨ KMA 240gsm (N-252)
  * In lún mực nhũ vàng, ép 3D nhũ vàng
  * Bế khuôn khổ gấp TP 14.2x9.8cm ,Cán gân nhật
4,Lót báo mica ( chưa ép kim) :
  * Mica 1.7mm (cắt vòng cung nhưng chưa ép kim). Kích thước 11.4x18.1cm