DQ-2322-Dương Đậm Nhũ

  • Mã sản phẩm:DQ-2322-Dương Đậm Nhũ
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư mời xấp 100, Thiệp chính xấp 20, Giấy quấn xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1,Thiệp chính (gấp+dán sẵn):
  * Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-286) 
  * Bế nổi không nhũ 2 khuôn + Bế 2 khuôn + bồi carton 1200g.
  * Gấp sẵn, khổ TP 13x18cm,Cán gân nhật
2,Bao thư mời (dán sẵn):
  * Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 170gsm (N-284)
  * In lún mực nhũ vàng
  * Bế khuôn khổ TP 10x13.5cm + dán,Cán gân nhật
3,Giấy quấn :
  *Giấy DƯƠNG ĐẬM NHŨ KMA 240gsm (N-286) 
  * In lún mực nhũ vàng, ép 3D nhũ đồng 15 mới
  * Bế khuôn khổ gấp TP 14.2x9.8cm, Cán gân nhật
4,Lót Báo Gỗ ( chưa khắc) :
  * Gỗ 2mm (cắt vòng cung nhưng chưa khắc nội dung). Kích thước 11.4x18.1cm