DQ-2321-Kem Nhũ Thái

  • Mã sản phẩm:DQ-2321-Kem Nhũ Thái
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Thiệp chính xấp 50, Lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (dán sẵn): 
  *Giấy KEM NHŨ  THÁI 180gsm (N-495) 
  * In lún nhũ vàng + ép kim nhũ nâu
  * bế BT khổ TP 19x13.8cm + Dán
2,Thiệp kiểu túi (gấp- dán sẵn):
  *Giấy KEM NHŨ  240gsm (N-164)
  * Ép nổi không nhũ +cắt laser + dán túi+ gấp
  * khổ TP 13x18cm.
3,Tờ lót báo :
  *Giấy nhuộm - kem đậm 230g (GNH-412) 
  * In lún mực nhũ vàng, khổ 12x17cm
4,Tờ lót mời :
  * Giấy nhuộm - kem đậm 230g (GNH-412) 
  * In lún mực nhũ vàng, khổ 11.5x17cm