DQ-2313-Bạc

  • Mã sản phẩm:DQ-2313-Bạc
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (dán sẵn):
  * Giấy FO TRẮNG 150gsm (T-248) 
  * In 2 mặt + ép nổi 3D nhũ Bạc
  * Bế khuôn Khổ TP 12.5x18.5cm + Dán bao
2, Lót đôi (1 tờ gập 2): 
  * Giấy FO TRẮNG 210gsm (T-247)
  * In2 mặt + Ép kim Bạc
  * Cấn, khổ TP 24.6(12.3+12.3)x17 cm.