DQ-2312-Đỏ Nhung

  • Mã sản phẩm:DQ-2312-Đỏ Nhung
  • Chủ đề:Phôi Thiệp Cưới Đợt 23
  • Kích thước:
  • Quy cách đóng gói:Bao thư xấp 100, Lót xấp 100
  • Giá bán:Xem bảng giá Phôi Thiệp cưới đợt 23.
Thông tin chi tiết

Bộ Phôi Thiệp gồm:
1, Bao thư (chưa dán):
  * Giấy ĐỎ NHUNG 220gsm (N-212) 
  * ép nổi 3D nhũ vàng + mắt ngỗng + cột dây
  * Bế khuôn Khổ TP 13x17.5cm
2, Lót đôi (1 tờ gập 2): 
  * Giấy KEM TRƠN HQ 210gsm (T-496)
  * Ép kim đỏ, Cán gân nhật , khổ TP 24.6(12.3+12.3)x16.8 cm.